Schodiská

Späť na kategórie

Schodisko je veľmi dôležitý komunikačný prvok ktorý v mnohých prípadoch tvorí dominantu priestoru. Pri navrhovaní schodísk dbáme najmä na jeho bezpečnosť, pohodlnosť a dlhú životnosť. Snažíme sa vhodne skĺbiť jeho štýl so štýlom interiéru, tak aby sa navzájom dopĺňali.